Sünnet Bilinci
Review: 5 - "A masterpiece of literature" by , written on May 4, 2006
I really enjoyed this book. It captures the essential challenge people face as they try make sense of their lives and grow to adulthood.
Kategoriler

Sünnet Bilinci

Stok Durumu: Stokta var
  • Barkod: 9789755500393
€3,50
YAZARIN ÖNSÖZÜNDEN İnsanlık tarihine bakıldığında, hayatın peygamberle başladığı görülür. Peygamberler olmadan hayatın anlaşılması mümkün değildir. Bunun içindir ki, her ümmete peygamberlerin gönderildiği belirtilmektedir: ´Her kavmin bir yol göstericisi vardır.´ Bilindiği gibi İslam dininin temel kaynakları ikidir. Bunlardan birincisi, Allah´ın yüce Kelamı olan Kur´an; diğeri de Peygamber Efendimizin hayatıdır. Peygamberimiz, sadece Allah´ın ayetlerini yazmak, emirlerini duyurmak ve açıklamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, Allah´ın istediği amaçlara varabilmesi için, bireyler ile toplumu denetlemeye ve insan hayatının eksiklerini düzeltmeye de memurdur. Yüce Allah ile Peygamberini, bir başka ifade ile Kur´an ve Sünnet´i birbirinden ayıramayız. Bunlar et ve tırnak gibi birbirlerine bağlı iki unsurdur. Kur´an ile sünneti birbirinden koparırsak, dinin gerçek anlamını kavrayamayız. Kayık ile Kürekçi ne ise, kitap ile Peygamber de aynıdır. Kürekçiyi kayıktan aldınız mı, varmak istediğiniz yere asla varamazsınız. Rasulullah´ı da Kitap´tan ayırırsanız, Kitab´ı anlayamaz ve Allah´ın istediği şekilde bir Müslüman olamazsınız. Peygamberin elinde kitap bir nur, bir ışıktır. Onu elinden aldınız mı sadece bir peygamberini kalır; Peygamberi dışladınız mı, sadece bir kitabınız kalır. O zaman da Hıristiyanlar gibi Kitab´ı unutup Peygamberinizi ilahlaştırırsınız; ya da Hindular gibi Peygamberinizi unutup Kitabı ilahlaştırırsınız. Her iki halde de Allah´ın belirlediği amaçlardan uzak kalırsınız. Onun içindir ki Rasule itaat Allah´a itaat olarak sembolleştirilmiştir. Öyle ise hiç kimse Peygamberi (sünneti) veya Kitabı (Kur´an´ı) devreden çıkararak Allah´ın belirlediği amaçlara kavuşacağını sanmasın. Onun yolu Kur´an ve Sünnet´ten geçer. Başka hiçbir yolu yoktur. İşte bu çalışmamızda, Sünnet´in hem klasik hem de yeni boyutlarıyla ne olduğu; sünnetin dindeki yeri, önemi; Kur´an´a göre Rasulullah´ın konumu; Kur´an ve Sünnet ilişkisi; sünnet ve teşri; sözlü sünnet olarak hadisler ve durumları; ve son olarak sünnet anlayışımızın ne olduğunu vurgulayacak yeni bir yeni bir sünnet bilincini kazandırmaya çalıştık´ Beşir İslamoğlu, 25 Nisan 1994, Elazığ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: SÜNNET A- SÜNNET 1- Sünnet´in terim anlamı * a -Klasik sünnet tanımları ve eksiklikleri * b- Sünnet´in yeni tanımları * c- Sünnet bir model, zihniyet ve dünya görüşüdür * d- Sünnet´in üç boyutu * e- Sünnet´in kaynağı ve Rasulullah´a ait oluşu * f- Sünnet´in ruhu B- SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ 1- Peygamberlik müessesesi ve din * a - Kulu ve Rasulü (Abduhu ve Rasuluhu) 2- Kur´an´a göre Hz. Peygamber * a- En güzel örnek (Usvetün Hasenetün) * b- Rasulullah Kur´an´ı açıklamakla yükümlüdür. C-RASULULLAH´A İTAAT ALLAH´A İTAATTİR 1- Kur´an ve sünnet ilişkisi * a- Sünnet vahiy midir, değil midir´ * b- Bize sadece Kur´an yeter mi´ * c- Kur´an´cılık mı Sünnet´çilik mi´ * d- Kur´an ile Sünnet´in mesajı farklı mı´ 2- Sünnet ve teşri (hüküm koyma) * a- Rasulullah helal ve haram koyma yetkisine sahip midir´ * b- Sünnet´e uymanın hükmü nedir´ İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLÜ SÜNNET (HADİS) 1- Hadisin sözlük ve terim anlamı 2- Ravi sayısı ve sıhhat yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Mütevatir hadis * b- Ahad hadis 3- Senedin durum yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Sahih hadis * b- zayıf hadis 4- Hadisler çerçevesinde tenkitler. * a- Hadisi anlamada hakikat ile mecazın ayırt edilmesi * b- Hadisleri tevil etmek caiz midir´ * c- Hadis tenkidinin zaruriliği 5- Hadislerin doğru olarak tespiti ve değerlendirilmesi. * a- Sahabenin hadis tenkitindeki titizliği * b- Hadis metinlerini değerlendirmede temel esaslar 6- Hadis olarak uydurulan sözler ve tanıma yolları * a- Hadiste İsrailiyat * b- Mevzu (Uydurma) hadisin tanımı * c- Hadis uydurmanın sebepleri * d- En çok hadis uydurulan konular * e- Uydurma hadisleri tanıma yolları
YAZARIN ÖNSÖZÜNDEN İnsanlık tarihine bakıldığında, hayatın peygamberle başladığı görülür. Peygamberler olmadan hayatın anlaşılması mümkün değildir. Bunun içindir ki, her ümmete peygamberlerin gönderildiği belirtilmektedir: ´Her kavmin bir yol göstericisi vardır.´ Bilindiği gibi İslam dininin temel kaynakları ikidir. Bunlardan birincisi, Allah´ın yüce Kelamı olan Kur´an; diğeri de Peygamber Efendimizin hayatıdır. Peygamberimiz, sadece Allah´ın ayetlerini yazmak, emirlerini duyurmak ve açıklamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, Allah´ın istediği amaçlara varabilmesi için, bireyler ile toplumu denetlemeye ve insan hayatının eksiklerini düzeltmeye de memurdur. Yüce Allah ile Peygamberini, bir başka ifade ile Kur´an ve Sünnet´i birbirinden ayıramayız. Bunlar et ve tırnak gibi birbirlerine bağlı iki unsurdur. Kur´an ile sünneti birbirinden koparırsak, dinin gerçek anlamını kavrayamayız. Kayık ile Kürekçi ne ise, kitap ile Peygamber de aynıdır. Kürekçiyi kayıktan aldınız mı, varmak istediğiniz yere asla varamazsınız. Rasulullah´ı da Kitap´tan ayırırsanız, Kitab´ı anlayamaz ve Allah´ın istediği şekilde bir Müslüman olamazsınız. Peygamberin elinde kitap bir nur, bir ışıktır. Onu elinden aldınız mı sadece bir peygamberini kalır; Peygamberi dışladınız mı, sadece bir kitabınız kalır. O zaman da Hıristiyanlar gibi Kitab´ı unutup Peygamberinizi ilahlaştırırsınız; ya da Hindular gibi Peygamberinizi unutup Kitabı ilahlaştırırsınız. Her iki halde de Allah´ın belirlediği amaçlardan uzak kalırsınız. Onun içindir ki Rasule itaat Allah´a itaat olarak sembolleştirilmiştir. Öyle ise hiç kimse Peygamberi (sünneti) veya Kitabı (Kur´an´ı) devreden çıkararak Allah´ın belirlediği amaçlara kavuşacağını sanmasın. Onun yolu Kur´an ve Sünnet´ten geçer. Başka hiçbir yolu yoktur. İşte bu çalışmamızda, Sünnet´in hem klasik hem de yeni boyutlarıyla ne olduğu; sünnetin dindeki yeri, önemi; Kur´an´a göre Rasulullah´ın konumu; Kur´an ve Sünnet ilişkisi; sünnet ve teşri; sözlü sünnet olarak hadisler ve durumları; ve son olarak sünnet anlayışımızın ne olduğunu vurgulayacak yeni bir yeni bir sünnet bilincini kazandırmaya çalıştık´ Beşir İslamoğlu, 25 Nisan 1994, Elazığ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: SÜNNET A- SÜNNET 1- Sünnet´in terim anlamı * a -Klasik sünnet tanımları ve eksiklikleri * b- Sünnet´in yeni tanımları * c- Sünnet bir model, zihniyet ve dünya görüşüdür * d- Sünnet´in üç boyutu * e- Sünnet´in kaynağı ve Rasulullah´a ait oluşu * f- Sünnet´in ruhu B- SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ 1- Peygamberlik müessesesi ve din * a - Kulu ve Rasulü (Abduhu ve Rasuluhu) 2- Kur´an´a göre Hz. Peygamber * a- En güzel örnek (Usvetün Hasenetün) * b- Rasulullah Kur´an´ı açıklamakla yükümlüdür. C-RASULULLAH´A İTAAT ALLAH´A İTAATTİR 1- Kur´an ve sünnet ilişkisi * a- Sünnet vahiy midir, değil midir´ * b- Bize sadece Kur´an yeter mi´ * c- Kur´an´cılık mı Sünnet´çilik mi´ * d- Kur´an ile Sünnet´in mesajı farklı mı´ 2- Sünnet ve teşri (hüküm koyma) * a- Rasulullah helal ve haram koyma yetkisine sahip midir´ * b- Sünnet´e uymanın hükmü nedir´ İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLÜ SÜNNET (HADİS) 1- Hadisin sözlük ve terim anlamı 2- Ravi sayısı ve sıhhat yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Mütevatir hadis * b- Ahad hadis 3- Senedin durum yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Sahih hadis * b- zayıf hadis 4- Hadisler çerçevesinde tenkitler. * a- Hadisi anlamada hakikat ile mecazın ayırt edilmesi * b- Hadisleri tevil etmek caiz midir´ * c- Hadis tenkidinin zaruriliği 5- Hadislerin doğru olarak tespiti ve değerlendirilmesi. * a- Sahabenin hadis tenkitindeki titizliği * b- Hadis metinlerini değerlendirmede temel esaslar 6- Hadis olarak uydurulan sözler ve tanıma yolları * a- Hadiste İsrailiyat * b- Mevzu (Uydurma) hadisin tanımı * c- Hadis uydurmanın sebepleri * d- En çok hadis uydurulan konular * e- Uydurma hadisleri tanıma yolları

 

Almanya:

Kitap Gönderimi:

25 EUR'luk siparişe kadar: 3,00 EUR

25 EUR'luk siparişten fazla: 0,00 EUR

Oyunlar: 6,00 EUR

 

Avrupa:

Paket gönderimi (Kargo takip bilgisiyle): 8,00 EUR 

50 - 99 EUR arası alışverişlerde = 15 EUR

100 - 250 EUR arası alışverişlerde = 25 EUR

251 - 500 EUR arası alışverişlerde = 50 EUR

500 EUR ve üzeri siparişler için bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz. info@pluralshop.eu

İngiltere, İsviçre ve Norveç:

Paket gönderimi (Kargo takip bilgisiyle): 15,00 EUR 

Diğer Ülkeler:

Paket gönderimi (Kargo takip bilgisiyle): 40,00 EUR 

Ürünler, ödeme tarafımıza ulaştıktan sonra gönderilir. Ürünün size ulaşması, genelde ürün postaya teslim edildikten sonra 2-4 gün içerisinde gerçekleşir. Postanın teslimatı sürecindeki gecikmelerden dolayı sorumluluk almıyoruz.

İrtibat: info@pluralshop.eu